Home

The Public School Chair

More information Download PDF Share on facebook

The focus for my thesis project was to design a new type of chair for the public schools in Denmark.

The focus was to revive the classic way that education is intended and the way the students are meant to sit and absorb the knowledge from the teachers.

The intention is that the chair gives the students several different options and possibilities for sitting positions during classroom education. The chair offers with its simple design - two distinct sitting positions. The first position offers a more active seat - where the focus is on the students table and the work immediate in front of the students. And the other is a more passive position where the student is orientated out into the classroom. The chair is intended as a series in 5 different sizes to ensure that there are chairs that match the height of all students. The chair is stackable and is made from an 11mm birch plywood seat that is mounted to a steel tube frame.

The chair has been designed from 2 main ideas.
1.
Active seating positions The possibility of using the body active while seated - and being able to change the posture of the whole body with small movements in the body while balancing on the chair.

2.
Different seating positions for different types of education.
The lowest part of the seat is aimed at the students work at their desks. Where concentration is on the tasks immediately in front of them on; reading books, writing, assignments etc. Where there is a need for the head and eyes to be close to the work on the table.

The top part of the seat is higher and helps the body orientate out in the classroom and towards the teacher and the other students.
This is an open seating position for class discussions, watching movies etc. where the students are orientated and focused further outside the students own private sphere.

The chair also has some secondary functions:
1.
The chair is oriented to several directions in the classroom and in the broken up and less hierarchical classroom.

2.
The furniture offers new social opportunities in the space of the furniture. For instance the possibility of orienting in different directions for group work and the possibilities of sitting more than one person on the chair in social situations.

3.
Possibility for stacking and efficient transport and storage.

 

 

 

 

 

Opgavens fokus har ligget på design af et siddemøbel til folkeskolen, hvor mit fokus har været revitalisere den klassiske måde at modtage undervisning på i klassesituationer. Dette er tænkt ved at give eleverne mulighed for at sidde på flere forskellige måder på det samme møbel, samt skifte mellem aktive/bevægelses siddemuligheder og mere passive. Således at forskellige undervisningsformer er indtænkt i stolens design. At en siddestilling tiltænkt f.eks. gruppearbejde ikke nødvendigvis behøver at være den samme stilling som man benytter når man ser film, har gennemgang etc.

Fokus for mit design har som udgangspunkt, være på elever i 7.-10. klassetrin, hvor kroppen er ved at være færdigudviklet og det er sidste udkald for at få indlært en sund kropsstilling. Det er samtidigt på dette tidspunkt at der kommer mere siddestillende arbejde og undervisning i forhold til i de yngre klassetrin.
Dog er designet tænkt som en del af en serie i forskellige størrelser, for at kunne imødekomme alle elever - på tværs af årgange og størrelser.

Behovet for at komme med et forslag til en ny type af folkeskolemøbler er relevant på baggrund af flere faktorer - for mig har det været vigtigt at fokuserer på det kropslige og sunde ved de gode siddestillinger, derudover så har folkeskolen igennem de sidste 10 år rykket sig gevaldigt på baggrund af de seneste folkeskoleforlig, hvor der er kommet en øget fokus på den enkelte elevs behov og de forskellige læringsstile der er bedst for den enkelte elev. Som en del af undervisningen er man også begyndt at nytænke klasselokaler og skolearkitekturen, men møblerne, som er hvad eleverne har deres primære fysiske forhold til, har haltet bagefter den øvrige udvikling.

Med den seneste tids diskusioner og oplæg til en ny folkeskolereform, hvor der blandt andet bliver overvejet at indføre længere skoledage, fjerne en del af frikvartererne, og istedet erstatte dem med enkelte aktivitetstimer, peger udviklingen mod længere perioder med stillesiddende arbejde. Det er således endnu mere vigtigt at tænke nye typer skolemøbler ind i denne reform og ind i klasseværelserne, således at vi kan tilbyde eleverne forskellige og differentierede siddemåder.

Siddestillinger
Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at forbedre siddekomforten og ergonomien for fremtidige generationer, har vi brug for at gå ind langt tidligere og lære, hvordan vi skal bruge vores krop, og i særdeleshed hvordan vi kan sidde ned uden at gøre skade på os selv.

Der er utallige forskellige teorier om, hvordan den korrekte siddestilling ser ud, teorier der til stadighed ændrer sig. Man kan se kontorstole, der kan indstilles på alle leder og kanter til at støtte præcist efter opstillede foreskrifter. Dog ser man oftest, at disse er for avancerede i brug og bruges forkert, eller slet ikke bliver brugt.

Af de mange forskellige teorier om ergonomi og siddestillinger og isærdeleshed - hvad den rette og korrekte siddestilling er, er der utallige forskellige svar.
Et punkt, der er bred enighed om på tværs af forskellige teorier, er, at der ikke er en rigtig siddestilling, men at:

»Den bedste stilling er den næste stilling«

Vi kender de klassiske diagrammer af af fortegnede stive ‘robot’ mennesker, der skal vise ”korrekte siddestillinger” men virkelighedens mennesker fungerer bestemt ikke statiske som en tegning - vi er aktive og konstant vekslende mennesker, det er derfor vi har brug for at kunne veksle mellem forskellige måder at bruge vores krop på.

 
 
 
 

 

THE DESIGNER

Profile

 

 

Home Architecture Furniture Design Graphic Design Product Design News About Matthias Dyrkjær Kisch